Ý nghĩa của từ Trù ẻo là gì:
Trù ẻo nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Trù ẻo Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Trù ẻo mình

1

1   1

Trù ẻo


(Phương ngữ) trù cho ai đó gặp phải điều không may, theo quan niệm dân gian (nói khái quát) nói trù ẻo đừng có tr [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Trù ẻo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Trùm sò Trù úm >>