Ý nghĩa của từ Trí tịnh tướng là gì:
Trí tịnh tướng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Trí tịnh tướng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Trí tịnh tướng mình

1

0   0

Trí tịnh tướng


Pure wisdom aspect; pure wisdom; wisdom and purity.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Trí tịnh tướng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Trí tích Trí tuệ >>