Ý nghĩa của từ To-LOVE-Ru là gì:
To-LOVE-Ru nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ To-LOVE-Ru. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa To-LOVE-Ru mình

1

0   0

To-LOVE-Ru


 • đổi To Love-Ru
 • Nguồn: vi.wikipedia.org

  2

  0   0

  To-LOVE-Ru


 • ĐỔI To Love-Ru
 • Nguồn: vi.wikipedia.org

  3

  0   0

  To-LOVE-Ru


  Chữ "ru" được lấy trong từ "Toraburu"(トラブル) dịch sang tiếng anh là "trouble" và dịch sang tiếng việt là rắc rối nên có thể hiểu là "Yêu rắc rối" or "tình yêu rắc rối". Do "to Love" là động từ nên mik nghĩ "yêu rắc rối" sẽ hợp lí hơn nhưng "tình yêu rắc rối" nghe vx hay hơn.
  HủNamDâmĐãng - Ngày 07 tháng 4 năm 2020


  Thêm ý nghĩa của To-LOVE-Ru
  Số từ:
  Tên:
  E-mail: (* Tùy chọn)

  << Núi Ôliu Rakovník >>

  Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
  Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

  Thêm ý nghĩa