Ý nghĩa của từ Tiểu dạng là gì:
Tiểu dạng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Tiểu dạng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tiểu dạng mình

1

1   0

Tiểu dạng


Dùng để gọi một chàng trai với ý khinh thường
Nguồn: beedance07.com

Thêm ý nghĩa của Tiểu dạng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tiểu chính thái Tiểu khai >>