Ý nghĩa của từ Tiền Hải là gì:
Tiền Hải nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ Tiền Hải. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tiền Hải mình

1

0   0

Tiền Hải


(huyện) Huyện ở phía đông nam tỉnh Thái Bình. Diện tích 224,5km2. Số dân 206.900 (1997). Địa hình đồng bằng duyên hải đất phù sa. Sông Hồng, Trà Lý chảy qua. [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

Tiền Hải


(huyện) Huyện ở phía đông nam tỉnh Thái Bình. Diện tích 224,5km2. Số dân 206.900 (1997). Địa hình đồng bằng duyên hải đất phù sa. Sông Hồng, Trà Lý chảy qua. Đường liên tỉnh Nam Định-Thái Bình-Tiền Hải chạy qua. Huyện được thành lập lập Minh Mệnh thứ 9 (1828), gồm 1 thị [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

Tiền Hải


Tiền Hải là một huyện gần biển của tỉnh Thái Bình.
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   0

Tiền Hải


Thể loại:Huyện Thái Bình
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   0

Tiền Hải


Tiền Hải là thị trấn huyện lỵ của huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình.Thị trấn Tiền Hải thành lập ngày 13 tháng 12 năm 1986 trên cơ sở 89,95 ha diện tích tự n [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Tiền Hải
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tiền Giang tiền tiêu >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa