Ý nghĩa của từ Thuyết nhất nguyên là gì:
Thuyết nhất nguyên nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Thuyết nhất nguyên. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thuyết nhất nguyên mình

1

0   0

Thuyết nhất nguyên


quan niệm triết học cho rằng các hiện tượng đa dạng của thế giới chỉ có một nguồn gốc đầu tiên, hoặc là vật chất (đối với c&aacut [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Thuyết nhất nguyên


Thuyết nhất nguyên, hay nhất nguyên luận là quan niệm thần học và siêu hình học cho rằng tất cả thế giới đều thuộc về một bản chất, nguyên lý, chất hay [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

Thuyết nhất nguyên


Thể loại:Siêu hình họcThể loại:Thần học
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Thuyết nhất nguyên
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thuyết đa nguyên Thuyết nhân quả >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa