Ý nghĩa của từ Thon thả là gì:
Thon thả nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Thon thả Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thon thả mình

1

9   3

Thon thả


có vẻ thon nhỏ, mềm mại và đẹp (thường nói về hình dáng người phụ nữ) ngón tay dài, thon thả thân hình thon thả [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Thon thả
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thoái chí Thiểu năng >>