Ý nghĩa của từ Thomas là gì:
Thomas nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Thomas. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thomas mình

1

6   1

Thomas


Thomas là cái tên thường được đặt cho con trai, có nguồn gốc từ Hy Lạp.
Tên này có ý nghĩa là cặp song sinh, cặp sinh đôi.

Thomas Edison là nhà phát minh khoa học rất nổi tiếng của thế giới
lucyta - Ngày 08 tháng 8 năm 2013

2

2   1

Thomas


Thomas có thể đề cập đến:
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Thomas
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ella Tracy >>