Ý nghĩa của từ Thanh Hiền là gì:
Thanh Hiền nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Thanh Hiền Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thanh Hiền mình

1

1   3

Thanh Hiền


+, "Thanh": trong sáng, trong sạch, thanh khiết...
+, "Hiền": hiền từ, hiền lành (trái nghĩa với độc ác)
=> "Thanh Hiền" có nghĩa là hiền từ và trong sạch. Cha mẹ đặt tên con gái là Thanh Hiền là có ý mong muốn con của họ sẽ có được cả hai đức tính trên.
ThuyNguyen - Ngày 09 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Thanh Hiền
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Yuri Tuyết Nhi >>