Ý nghĩa của từ Thảo Trang là gì:
Thảo Trang nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Thảo Trang Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thảo Trang mình

1

3   0

Thảo Trang


Thảo Trang có nghĩa là "hiếu thảo và đoan trang"
+, "Thảo": cỏ, lòng thảo (không tham lam, tốt bụng), hiếu thảo (đối xử tốt đối với người đã có công ơn sinh thành ra mình)...
+,"Trang": đoan trang, vẻ đẹp kín đáo, thùy mị, nết na
ThuyNguyen - Ngày 11 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Thảo Trang
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Băng Tâm xum xuê >>