Ý nghĩa của từ Tôn thờ là gì:
Tôn thờ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Tôn thờ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tôn thờ mình

1

7 Thumbs up   5 Thumbs down

Tôn thờ


ngưỡng mộ, coi trọng đến mức cho là thiêng liêng đối với mình tôn thờ thần tượng
Nguồn: tratu.soha.vn

2

2 Thumbs up   4 Thumbs down

Tôn thờ


Tôi không đồng ý với cách giải nghĩa như thế ! Phải tìm những từ dễ hiểu đễ làm rõ nghĩa một từ ngữ khó hiểu . Ở đây dùng từ ngưỡng mộ , thiêng liêng , thần tượng , lại phải giải nghĩa ba từ ngữ nầy nữa sao ?
Nguyễn văn Lộc - 00:00:00 UTC 21 tháng 9, 2022

<< Tôn tạo Tôn phò >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa