Ý nghĩa của từ Tôn tạo là gì:
Tôn tạo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Tôn tạo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tôn tạo mình

1

16 Thumbs up   3 Thumbs down

Tôn tạo


Tôn tạo mình hiểu là sửa chữa, làm đẹp thêm một công trình được tôn trọng và cổ kính ( di tích lịch sử, chùa, lăng tẩm ... )
Ẩn danh - Ngày 05 tháng 12 năm 2014

2

10 Thumbs up   6 Thumbs down

Tôn tạo


Tôn tạo nghĩa là kiến thiết một công trình được coi trọng của dòng họ, làng mạc, đất nước mà từ trước đã có nhưng chưa được kiến thiết.
(Tôn tạo mộ Tổ; tôn tạo đình, chùa; tôn tạo di tích ...)
Ngô Việt Bách - Ngày 14 tháng 12 năm 2014

3

8 Thumbs up   9 Thumbs down

Tôn tạo


sửa chữa, làm lại những chỗ hư hỏng để bảo tồn một di tích lịch sử trùng tu và tôn tạo lại ngôi chùa cổ Đồng nghĩa: tu tạo [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

<< Tôn vinh Tôn thờ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa