Ý nghĩa của từ Tân gia là gì:
Tân gia nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Tân gia. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tân gia mình

1

0   0

Tân gia


nhà mới (dùng trong dịp khánh thành) chúc mừng tân gia quà mừng tân gia
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Tân gia


Tân gia là một buổi lễ chủ ngôi nhà mới xây xong tổ chức và mời bà con bạn bè đến chia vui có căn nhà mới. Thông thường khách được mời sẽ tặng chủ nh [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Tân gia
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tân kì Tâm thế >>