Ý nghĩa của từ Tào Nga là gì:
Tào Nga nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Tào Nga. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tào Nga mình

1

0   0

Tào Nga


Nàng Tào Nga đời Hán. Cha nàng chết đuối dưới sông không tìm thấy xác, nàng mới 14 tuổi, vì thương cha mà đi dọc sông khóc lóc suốt ngày qua đêm rồi cũng gi [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

Tào Nga


Nàng Tào Nga đời Hán. Cha nàng chết đuối dưới sông không tìm thấy xác, nàng mới 14 tuổi, vì thương cha mà đi dọc sông khóc lóc suốt ngày qua đêm rồi cũng gieo đầu xuống sông tự tử. Sau ba ngày ôm được thây cha nổi lên, người làng cho là thần bèn lập miếu thờ
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của Tào Nga
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tàn quân tàu >>