Ý nghĩa của từ Tà-ôi là gì:
Tà-ôi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Tà-ôi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tà-ôi mình

1

0   0

Tà-ôi


(dân tộc) Tên gọi của một trong số 54 dân tộc anh em sống trên lãnh thổ Việt Nam(tiếng) Ngôn ngữ của dân tộc Tà-ôi
Nguồn: vdict.com

2

0   0

Tà-ôi


(dân tộc) Tên gọi của một trong số 54 dân tộc anh em sống trên lãnh thổ Việt Nam (tiếng) Ngôn ngữ của dân tộc Tà-ôi
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

Tà-ôi


Người Tà Ôi là một dân tộc thiểu số tại Việt Nam và Lào. Dân tộc Tà Ôi còn được có nhiều tên gọi khác nhau như Tôi Ôi, Pa Cô, Ba Hi hay Pa Hi. Ngôn ngữ c [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Tà-ôi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tà Trĩ tài ba >>