Ý nghĩa của từ Shuka là gì:
Shuka nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Shuka Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Shuka mình

1

0   0

Shuka


chỉ những bài thơ thuộc loại tuyệt tác của thể waka. Nổi tiếng có Kindai shuka (Cận đại tú ca) của Fujiwara Teika (1162-1241).
Nguồn: voer.edu.vn

Thêm ý nghĩa của Shuka
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Suiboku Nikki >>