Ý nghĩa của từ Sao Kim là gì:
Sao Kim nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ Sao Kim. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sao Kim mình

1

0   0

Sao Kim


Hành tinh gần Mặt Trời thứ 2 trong Hệ Mặt Trời, thường xuất hiện trên bầu trời vào buổi sáng sớm và chiều tối, độ sáng chỉ đứng sau Mặt Trời và M [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

Sao Kim


hành tinh thứ hai trong Hệ Mặt Trời, có màu sáng xanh, thường thấy vào chiều tối hoặc sáng sớm, nên còn có tên [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0   0

Sao Kim


Sao Kim hay Kim tinh (chữ Hán: 金星), còn gọi là sao Thái Bạch (太白), Thái Bạch Kim tinh (太白金星), là hành tinh thứ hai trong hệ Mặt Trời, tự quay quanh nó với c [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   0

Sao Kim


Sao Kim hay Kim tinh (chữ Hán: 金星), còn gọi là sao Thái Bạch (太白), Thái Bạch Kim tinh (太白金星), là hành tinh thứ hai trong hệ Mặt Trời, tự quay quanh nó với c [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   0

Sao Kim


Sao Kim hay Kim tinh (chữ Hán: 金星), còn gọi là sao Thái Bạch (太白), Thái Bạch Kim tinh (太白金星), là hành tinh thứ hai trong hệ Mặt Trời, tự quay quanh nó với c [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Sao Kim
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< or >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa