Ý nghĩa của từ Sandbox là gì:
Sandbox nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Sandbox. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sandbox mình

1

0   0

Sandbox


Một sàn thao tác thử nghiệm là một khu vực hoạt động (hay nói cách khác là khu vực xử lý) mà các thử nghiệm được tiến hành trước khi hệ thống đi vào ho [..]
Nguồn: vivicorp.com

2

0   0

Sandbox


Giải pháp cô lập ứng dụng và các hoạt động của phần mềm. Khi ứng dụng chạy trong sandbox, cho dù tin tặc tìm ra lỗ hổng của ứng dụng, thì cũng không thể khai thác được lỗ hổng này để cài đặt được malware vào máy tính của bạn. Kỹ thuật sandbox hiện được sử dụng [..]
Nguồn: forum.bkav.com.vn

Thêm ý nghĩa của Sandbox
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Chỗ thử Vovinam >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa