Ý nghĩa của từ SSV là gì:
SSV nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ SSV. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa SSV mình

1

0   0

SSV


Surface Safety Valve
Nguồn: clbthuyentruong.com

2

0   0

SSV


- Tên của một công ty may xuất khẩu do vốn đầu tư từ Hàn Quốc. Công ty có nhà máy sản xuất ở Hoàng Diệu, Gia Lộc và Hải Dương. Công ty này nhận may trang phục cho các cơ sở doanh nghiệp trừ những trang phục từ lông thú như cừu,...
la gi - Ngày 30 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của SSV
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< SSTMP STB >>