Ý nghĩa của từ SAE là gì:
SAE nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ SAE. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa SAE mình

1

0   0

SAE


Phong bì đã đề địa chỉ và dán tem (stamped addressed envelope).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

SAE


Chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Society of Automotive Engineers": Hiệp hội Kỹ sư ô tô Mỹ - Tổ chức nghiên cứu và xác lập các quy chuẩn chuyên ngành ô tô uy tín số 1 của Mỹ.
Nguồn: kienthuc.net.vn

3

0   0

SAE


Chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Society of Automotive Engineers": Hiệp hội Kỹ sư ô tô Mỹ - Tổ chức nghiên cứu và xác lập các quy chuẩn chuyên ngành ô tô uy tín số 1 của Mỹ.
Nguồn: kiamorning.com.vn

4

0   0

SAE


Chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Society of Automotive Engineers": Hiệp hội Kỹ sư ô tô Mỹ - Tổ chức nghiên cứu và xác lập các quy chuẩn chuyên ngành ô tô uy tín số 1 của Mỹ. Satellite Radio: Radio thu tín hiệu qua vệ tinh.
Nguồn: infonet.vn

5

0   0

SAE


Chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Society of Automotive Engineers": Hiệp hội Kỹ sư ô tô Mỹ - Tổ chức nghiên cứu và xác lập các quy chuẩn chuyên ngàn [..]
Nguồn: kiavinh.com

6

0   0

SAE


Chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Society of Automotive Engineers": Hiệp hội Kỹ sư ô tô Mỹ - Tổ chức nghiên cứu và xác lập các quy chuẩn chuyên ngành ô tô uy tín số 1 của Mỹ. Satellite Radio: Radio thu tín hiệu qua vệ tinh.
Nguồn: plo.vn

Thêm ý nghĩa của SAE
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Zazen Turbo >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa