Ý nghĩa của từ Sự thực quy ước là gì:
Sự thực quy ước nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Sự thực quy ước Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sự thực quy ước mình

1

0   0

Sự thực quy ước


Conventional truth.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Sự thực quy ước
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Sự tích Sự tướng >>