Ý nghĩa của từ Sắc hiệp là gì:
Sắc hiệp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Sắc hiệp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sắc hiệp mình

1

0   0

Sắc hiệp


Là từ nói về một cuộc tranh đấu về sắc đẹp giữa hai người có thể theo nghĩa là sự kết hợp giữa hai người nam nữ có nét đẹp hoàn hảo cho người ta cảm giác ghen tị và nổi máu muốn chiếm đoạt hết tất cả những điều đó
Wei Vy - Ngày 08 tháng 10 năm 2019

2

0   1

Sắc hiệp


nhân vật chính là nam, thường trêu chọc nhiều nữ, truyện tả nhiều cảnh xxoo
Nguồn: beckynatalina.wordpress.com

Thêm ý nghĩa của Sắc hiệp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< NTB: National Testbed Nuc: Nuclear >>