Ý nghĩa của từ Sư tôn là gì:
Sư tôn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Sư tôn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sư tôn mình

1

2   11

Sư tôn


Disciple of a disciple.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Sư tôn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Sư sự Sư tổ >>