Ý nghĩa của từ Sư nói sư phải là gì:
Sư nói sư phải nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Sư nói sư phải Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sư nói sư phải mình

1

0   0

Sư nói sư phải


There's a reason for everything.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Sư nói sư phải
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Sư mẫu Sư phụ >>