Ý nghĩa của từ Sân nhà là gì:
Sân nhà nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Sân nhà. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sân nhà mình

1

0   0

Sân nhà


sân bóng của đội mình, khi thi đấu; phân biệt với sân khách lợi thế sân nhà để thua ngay trên sân nhà
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Sân nhà


ajira (trung), gehaṅgaga (trung),gharājira (trung), caccara (trung), aṅgaṇa (trung)
Nguồn: phathoc.net

Thêm ý nghĩa của Sân nhà
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Sân thượng Sân khách >>