Ý nghĩa của từ Sân khách là gì:
Sân khách nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Sân khách Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sân khách mình

1

0   0

Sân khách


sân bóng của đội đối phương, khi đội mình đến đó để thi đấu; phân biệt với sân nhà đá trên sân khách
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Sân khách
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Sân nhà Sát sườn >>