Ý nghĩa của từ Sát sườn là gì:
Sát sườn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Sát sườn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sát sườn mình

1

0   0

Sát sườn


(Khẩu ngữ) có quan hệ trực tiếp đến lợi ích của bản thân quyền lợi sát sườn Đồng nghĩa: thiết thân
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   1

Sát sườn


Sát sườn hiểu theo nghĩa đen là đứng cạnh sát với nhau sườn kề sườn. Ờ đây chỉ sự thân thiết. Lúc nào cũng kế nhau.
Ninh - Ngày 04 tháng 1 năm 2021

Thêm ý nghĩa của Sát sườn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Sân khách Sát sàn sạt >>