Ý nghĩa của từ Roi rói là gì:
Roi rói nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Roi rói Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Roi rói mình

1

0   0

Roi rói


rất tươi mới, lộ rõ ra ngoài, trông sáng và đẹp mặt tươi roi rói
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Roi rói
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Rong róc Roi cặc bò >>