Ý nghĩa của từ Rk là gì:
Rk nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Rk. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Rk mình

1

3   1

Rk


"Rk" ở các bạn miền Trung viết tắt của từ "rứa(vậy)"
Trangg - Ngày 05 tháng 10 năm 2020

2

0   0

Rk


Là từ viết tắt của một số cụm từ:
- Random Kills, thuật ngữ được sử dụng chủ yếu trên các máy chủ đệm chiến trường 2
- Hình thức viết tắt của Relient K, một ban nhạc hiện đang hoạt động theo Gotee Records, một công ty con của EMI.
la gi - Ngày 28 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của Rk
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Người Rôma Tình bạn >>