Ý nghĩa của từ Remote code execution là gì:
Remote code execution nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Remote code execution Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Remote code execution mình

1

0   0

Remote code execution


Cách thức tin tặc lợi dụng một lỗ hổng nào đó để truy cập từ xa vào máy tính của bạn và tiến hành chạy phần mềm mã độc (malware). Với dạng tấn công ” remote code execution”, tin tặc thường lợi dụng các lỗ hổng bảo mật trên trình duyệt web, các ứng dụng xem phim, ả [..]
Nguồn: forum.bkav.com.vn

Thêm ý nghĩa của Remote code execution
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Zero-day Điều khiển ActiveX >>