Ý nghĩa của từ Quan Âm Bồ Tát là gì:
Quan Âm Bồ Tát nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Quan Âm Bồ Tát Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Quan Âm Bồ Tát mình

1

0   0

Quan Âm Bồ Tát


 • REDIRECT Quan Âm
 • Nguồn: vi.wikipedia.org

  Thêm ý nghĩa của Quan Âm Bồ Tát
  Số từ:
  Tên:
  E-mail: (* Tùy chọn)

  << Cuốn theo chiều gió Xử Nữ >>