Ý nghĩa của từ Quá tải là gì:
Quá tải nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Quá tải Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Quá tải mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Quá tải


quá sức chuyên chở, sức chịu đựng cho phép xe chở quá tải mạch điện bị ngắt vì quá tải
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Quá đà Quá trời >>