Ý nghĩa của từ Quá đà là gì:
Quá đà nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Quá đà Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Quá đà mình

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Quá đà


lỡ đà, quá mức giới hạn cho phép xe chạy quá đà vui quá đà tự do quá đà Đồng nghĩa: quá trớn
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Quái quỉ,Quái quỷ Quá tải >>