Ý nghĩa của từ Quá ác là gì:
Quá ác nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Quá ác Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Quá ác mình

1

0   0

Quá ác


Dausthalva (S). Surpassing evil; extremely evil.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Quá ác
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Phương trượng Quá khứ >>