Ý nghĩa của từ Phương Quỳnh là gì:
Phương Quỳnh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Phương Quỳnh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Phương Quỳnh mình

1

8   0

Phương Quỳnh


Đây là bên phổ biến thường dùng để đặt tên cho các bé gái ở Việt Nam:
Phương: thùy mị, nết na
Quỳnh: loài hoa đẹp nở về đêm
Phương Quỳnh với ý nghĩa con là đóa hoa đẹp, tỏa sáng ngay cả khi cuộc sống tăm tối nhất
thanhthanh - Ngày 09 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Phương Quỳnh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Linh Hương Vân Khanh >>