Ý nghĩa của từ Phương Hoa là gì:
Phương Hoa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Phương Hoa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Phương Hoa mình

1

8   2

Phương Hoa


Phương Hoa có thể hiểu là "vùng trời đầy hoa" hay "hoa thơm". Đây là tên hay dành cho các bé gái với ý nghĩa "con sẽ luôn là bông hoa đẹp rực rỡ và đầy hương thơm"
+, "Phương": thơm (phương danh), vùng trời, hướng (Vd: phương Nam,...), cách thức, biện pháp (Phương pháp)...
+, "Hoa": bông hoa
ThuyNguyen - Ngày 11 tháng 8 năm 2013

2

1   2

Phương Hoa


Phương Hoa (芳花)là một truyện thơ Nôm Việt Nam, thể lục bát, chưa biết năm ra đời và ai là tác giả.
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Phương Hoa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thanh Phương Thục Anh >>