Ý nghĩa của từ Phó phòng là gì:
Phó phòng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Phó phòng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Phó phòng mình

1

0   0

Phó phòng


phó trưởng phòng (nói tắt) phó phòng kinh doanh lên chức phó phòng
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Phó phòng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Phó tổng Phó nháy >>