Ý nghĩa của từ Phát bà đề là gì:
Phát bà đề nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Phát bà đề Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Phát bà đề mình

1

0   0

Phát bà đề


Purva-Videha (S). Đông thắng thần châu.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Phát bà đề
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Phẫn nộ câu Phật Âm >>