Ý nghĩa của từ PPB là gì:
PPB nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ PPB. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa PPB mình

1

0   0

PPB


parts per billion
Nguồn: clbthuyentruong.com

2

0   0

PPB


Trong khoa đo lường, ppb là đơn vị đo mật độ thường dành cho các mật độ tương đối thấp. Nó thường chỉ tỷ lệ của lượng một chất trong tổng số lư [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

PPB


- Part per billion: một phần tỷ. Số phần-triệu triệu xppm bằng với số phần-phần tỷ xppb chia cho 1000
- Pregnancy and Perinatology Branch (khoa phụ sản): Một số chủ đề quan tâm bao gồm khám phá cách em bé khỏe mạnh phát triển và những gì có thể sai trong quá trình và xác định các cách tốt hơn để chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa bệnh ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, đặc biệt là các phương pháp sử dụng an toàn, hiệu quả và không hoặc tối thiểu thiết bị và dụng cụ xâm lấn
la gi - Ngày 28 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của PPB
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< POV PPG >>