Ý nghĩa của từ PBS là gì:
PBS nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ PBS. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa PBS mình

1

0   0

PBS


PBS (tiếng Anh Public Broadcasting Service, có nghĩa "Dịch vụ Truyền thông Công cộng") là mạng truyền thông công cộng bất vụ lợi có 349 đài truyền hình là [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

PBS


Point Based System: Hệ thống tích điểm của UKBA, được các cơ quan hành chính của Anh sử dụng để đánh giá tính hợp lệ của mỗi đơn đăng ký xin thị thực du [..]
Nguồn: hotcourses.vn

Thêm ý nghĩa của PBS
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Biển Caspi Máy gia tốc hạt >>