Ý nghĩa của từ OSU là gì:
OSU nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ OSU. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa OSU mình

1

0   0

OSU


OSU có thể chỉ đến một số đại học Mỹ:
  • Đại học Tiểu bang Ohio
  • Đại học Tiểu bang Oklahoma
  • Đại học Tiểu bang Oregon
  • Đại học [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

OSU


- Oregon State University: là một trường đại học nghiên cứu công cộng quốc tế, sự nổi trội của nó đã thu hút mọi người từ tất cả các tiểu bang và quốc gia ở Mỹ.
- Tên của một thể loại game về nhịp điệu âm nhạc nổi tiếng gồm 36 ngôn ngữ khác nhau.
la gi - Ngày 30 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của OSU
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ngân sách nhà nước Đại học Công nghệ Virginia >>