Ý nghĩa của từ Nyobō bungaku là gì:
Nyobō bungaku nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Nyobō bungaku Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nyobō bungaku mình

1

0   0

Nyobō bungaku


văn chương của phụ nữ cung đình. Mặc dù tên gọi này được dành những tác phẩm của nữ quý tộc thời Heian, song nó đặc biệt dành cho tác phẩm văn chương [..]
Nguồn: voer.edu.vn

Thêm ý nghĩa của Nyobō bungaku
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Nikki Rekishi monogatari >>