Ý nghĩa của từ Nuc: Nuclear là gì:
Nuc: Nuclear nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Nuc: Nuclear Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nuc: Nuclear mình

1

0   0

Nuc: Nuclear


(thuộc) Hạt nhân, nguyên tử
Nguồn: vnmilitaryhistory.net

Thêm ý nghĩa của Nuc: Nuclear
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Sắc hiệp NUCDEF: Nuclear Defense >>