Ý nghĩa của từ Nstd: Nested là gì:
Nstd: Nested nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Nstd: Nested Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nstd: Nested mình

1

0   0

Nstd: Nested


Hàng hoá lồng vào nhau
Nguồn: vnmilitaryhistory.net

Thêm ý nghĩa của Nstd: Nested
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< NSM: National Serviceman NTB: National Testbed >>