Ý nghĩa của từ Nikki là gì:
Nikki nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Nikki. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nikki mình

1

1   0

Nikki


một thể loại văn chương Nhật Bản có lịch sử phát triển lâu đời từ các nữ sĩ cung đình thời Heian đến nay. Tác phẩm đầu tiên của thể loại này là Tos [..]
Nguồn: voer.edu.vn

2

0   0

Nikki


Lạc quan yêu đời là:những người đứng lên chiến đấu mà không sợ chết,tự tin vào chính mình nha các bạn...
Ayumi - Ngày 31 tháng 3 năm 2017

Thêm ý nghĩa của Nikki
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Shuka Nyobō bungaku >>