Ý nghĩa của từ Nhơn Hoà là gì:
Nhơn Hoà nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Nhơn Hoà. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nhơn Hoà mình

1

0   0

Nhơn Hoà


Một xã Tên gọi các xã thuộc h. Tân Thạnh (Long An), h. An Nhơn (Bình Định), h. Chư Sê (Gia Lai), Việt Nam.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

Nhơn Hoà


(xã) tên gọi các xã thuộc h. Tân Thạnh (Long An), h. An Nhơn (Bình Định), h. Chư Sê (Gia Lai). Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "Nhơn Hoà". Những từ phát âm/đánh [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

Nhơn Hoà


(xã) tên gọi các xã thuộc h. Tân Thạnh (Long An), h. An Nhơn (Bình Định), h. Chư Sê (Gia Lai)
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của Nhơn Hoà
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Nhân Kiệt Nhơn Hưng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa