Ý nghĩa của từ Nghiệp ách là gì:
Nghiệp ách nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Nghiệp ách Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nghiệp ách mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nghiệp ách


The constraints of karma.
Nguồn: buddhismtoday.com
<< Nghiệp ngược dòng >>