Ý nghĩa của từ Ngũ Sắc chi bút là gì:
Ngũ Sắc chi bút nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Ngũ Sắc chi bút. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ngũ Sắc chi bút mình

1

0   0

Ngũ Sắc chi bút


Bút 5 màu, gồm: Hắc (đen), Bạch (trắng), Hoàng (vàng), Thanh (xanh), Hồng (đỏ)Do tích Giang Yêm nằm mộng thấy có người cho cây bút 5 màu. Từ đó, văn chương thường dùng tích này. Các kết quả tìm kiếm l [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

Ngũ Sắc chi bút


Bút 5 màu, gồm: Hắc (đen), Bạch (trắng), Hoàng (vàng), Thanh (xanh), Hồng (đỏ) Do tích Giang Yêm nằm mộng thấy có người cho cây bút 5 màu. Từ đó, văn chương thường dùng tích này
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của Ngũ Sắc chi bút
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ngũ Long Công chúa Ngũ Tử Tư >>