Ý nghĩa của từ NTB: National Testbed là gì:
NTB: National Testbed nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ NTB: National Testbed Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa NTB: National Testbed mình

1

0   0

NTB: National Testbed


Trạm thử nghiệm quốc gia
Nguồn: vnmilitaryhistory.net

Thêm ý nghĩa của NTB: National Testbed
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Nstd: Nested Sắc hiệp >>