Ý nghĩa của từ NPT là gì:
NPT nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ NPT. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa NPT mình

1

0   0

NPT


NPT có thể là: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Việt Nam Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

NPT


Non-Proliferation of Nuclear Weapons
NPT là một hiệp ước quốc tế mang tính bước ngoặt với mục tiêu là ngăn chặn sự lan rộng của vũ khí hạt nhân và công nghệ vũ khí, thúc đẩy hợp tác trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hòa bình và tiếp tục mục tiêu giải trừ vũ khí hạt nhân và giải trừ vũ khí nói chung và giải trừ hoàn toàn.
la gi - Ngày 02 tháng 11 năm 2019

Thêm ý nghĩa của NPT
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz Disturbia >>